Asma Germe Membran Sistemleri

asma germe sistemleri 5Asma Germe Membran yapılar ve çelik yapılar alanında faaliyet gösteren konusunda yurt içi ve yurt dışında çeşitli projelerde yer alıp, uzmanlaşmış genç ve dinamik bir ekibe sahiptir. Firmamız asma germe membran ve çelik yapıların tasarım, proje, statik analiz, imalat ve montaj hizmetlerini anahtar teslimi olarak vermektedir. Mevsim Tente membran yapı sektörünün gelişmesini ve müşteri memnuniyetini öncelikli misyon olarak benimsemiştir.

Büyük açıklıklı yapılarda ekonomik ve estetik çözüm

Büyük açıklıklı sanayi tesisleri, geniş alanları örtebilen, gelecekte büyüyebilme özelliklerine sahip.
Hızlı yapılan, ağır çalışma şartlarına dayanımlı, mimarlık ve mühendislik açısından, yapım sistemlerini zorlayan yapılardır.
Bu yapılarda yeni yapı ürünlerinin gelişimine öncülük eden yapı teknolojilerinin gelişimi gözlenebilir.
Üretim fonksiyonları için uygun bir yapı sistemi olan asma-germe sistemlerinin kullanımı sanayi tesislerinde giderek yaygınlaşmaktadır. Asma-germe sistemler, taşıyıcı elemanları ankraj noktaları arasına asılı kablolar olan bir sistemdir.
Eğri biçimlerin yarattığı strüktürel üstünlüklere ek olarak.. kabloların yalnızca çekme etkisinde olmaları, –
Asma sistemlerin büyük açılıkların kolon gerektirmeden geçilmesinde en etkili sistemlerden biri durumuna getirmektedir.

Asma germe sistemleri;

geleneksel çelik sistemden 10 kez, dolu gövdeli iskelet sistemden ise 100 – 150 kez daha 
Hafif oluşlarıyla büyük açıklıklı yapılarda önemli ekonomik çözümler getirmektedir.
Bu ekonomi, salt örtü öğesinde değil, diğer yardımcı öğelerde de önemli oranda gerçekleştirilmektedir.
Doğal salınımları zincir eğrisi biçimde olan, çekmeye çalışan çelik kabloların ve çelik ipliği ile 
güçlendirilmiş ince membran tekstil ürünü gerilmiş tabaka örtülerin kesit ölçülerinin çok az olması –
Nedeniyle 1- 3 mm, bu strüktürler hafiflik açısından büyük bir etkinliği ortaya koymuş olur.
Kuruluşları gereği, bu sistemlerde kalıp ve iskele yok denecek kadar az kullanılmaktadır.
Bu strüktürlerin 40 m’ den az açıklıklarda uygulanmaları ekonomik olmamalarına karşın, –
Açıklıklar arttıkça ekonomikliği de doğru orantılı olarak artmaktadır. Diğer taşıyıcı sistemler 100 m (10.000m2) sınırından sonra ekonomik olmamakta ve yerlerini bu sistemlere bırakmaktadır. Bu sistemlerin ekonomik sınırı da, 300 m. (90.000 m2) açıklığa kadar devam etmektedir. Asma – germe strüktürler kısa sürede kurulabilmektedir.
Bazı uygulama türleri de, gereğinde sökülerek başka bir alanda tekrar kurulabilmektedir.
Bir örnek verilecek olursak. A.B.D.de 65.000 m2′ lik alan bu sistemle dört hafta gibi kısa bir sürede örtülmüştür.

Sanayi yapılarında kullanımı:

Asma – germe yapım sistemleri, büyük açıklıkların, minimum kesitlerde, çok kısa sürelerde geçilmesine olanak verebilmektedir. Sanayi yapıları, fonksiyonları gereği, büyük açıklıklı olarak tasarlanan yapılardır. Bu açıdan asma – germe sistemler, bu tür yapılarda kullanılabilmektedir. Fakat avantajları ve dezavantajları açısından kullanım alanları sınırlıdır.

Asma  Germe Sistemlerin, Sanayi Yapılarının Yapısal Oluşumunu Etkileyen Faktörle Açısından Avantajları ve Dezavantajları

İşlevsel faktörler:

Üretim sistemi, işyeri düzeni gerekli boyutlar yapı içi vinç montajı yangın korunumu aydınlatma konfor Termal–Gürültü.
Avantajlar İç mekanda kolon olmaması, sınırsız lay-out seçenekleri. İstenilen her açıklıkta ve yükseklikte uygulanabilir Gerekli rijitlemeler, ilave taşıyıcı sistemler yapılırsa mümkün.
Ana taşıyıcı elemanların korunumu, gerekli kompartmantasyon ve havalandırma sağlandığında olumlu Bir çok seçenek imkanı var.
Çatıdan ve cephelerden doğal aydınlatma mümkün ve örtü malzemeleri doğru seçilmeli.

Dezavantajlar Yapı içinde yatay ve düşey bölümler gerektiğinde farklı taşıyıcı sistemler gerekebilmekte. Kreyn vinçler için ilave konstrüksiyonlar gerekebilmektedir. Kompartmantasyon için, yapı içi bölücüler ve taşıyıcı sistemleri gerekir.

Yapım süreci Yapım maliyeti Sağlamlık ve uzun ömürlülük Yapım hızı Bakım ve onarım –
Sistemi oluşturan elemanlarda az çeşitlilik Sistemi oluşturan elemanlarda birkaç işlev üstlenebilirlik.
Taşımacılık ve istiflemeye bağlı boyutsal faktörler.

Avantajlar Geçebilinen açıklık ve açıklığı geçen elemanların kesitleri karşılaştırıldığında –
Diğer sistemlerden avantajlı Montaj süreci oldukça hızlı. Kesitlerinin küçük olması, sistemi oluşturan elemanların, şantiyeye naklini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Dezavantajlar Türkiye de malzeme üretimi, teknolojik altyapı ve kalifiye işçilik açısından olumsuz.
Periodik bakımlar yapılmalı.
Kablolardaki gerilimler, salınımlar ve bulon bağlantıları, periodik kontrol edilmeli. Kablo ek yerleri, asılma noktaları, ankraj noktaları açısından değişik çeşitli öğeler kullanılmaktadır.
Sistem, kablolardan oluştuğu için, farklı elemanlar ancak sisteme asılarak statik hale gelebilir.

Çevresel faktörler Topoğrafik durum Zemin özellikleri Deprem İklim şartları Görsel etki

Büyüyebilirlik yasalar avantajlar Farklı tasarım imkanları ile zengin, teknolojik, görsel etkiler yaratılabilir.
Sistem çok hızlı ve ekonomik büyütülebilir.